• پویش ارتقا آگاهی جامعه
  پویش ارتقا آگاهی جامعه از کم شنوایی

 • رونمایی از راهنما بالینی مداخله زود هنگام
  11

 • نشست مداخله زودهنگام
  نشست مداخله زودهنگام، 9 تیرماه 1397 برگزار شد.

 • کمپین آگاه سازی دانشگاه ها از کاشت حلزون و کم شنوایی
  به مناسبت هفته ناشنوایان کمپینی با عنوان "کمپین آگاه سازی دانشگاه ها از کاشت حلزون و کم شنوایی" در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد .

چهارشنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٨
کمپین آگاه سازی جامعه از مداخله زود هنگام
 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی برگزار میکند:

پویش مردمی" ارتقا آگاهی جامعه به اهمیت مداخله زودهنگام شیرخواران ناشنوا و کم شنوا"

بمناسبت هفته جهانی ناشنوایان(1398)

دکترگیتاموللی دبیر کمیته مطالعات کم شنوایی و ناشنوایی دانشگاه درگفتگویی با واحد خبر ضمن اشاره به کمپینی(پویشی)

که سال پیش درهفته ناشنوایان ، برای آگاهسازی دانشگاه ها نسبت به چگونگی ارتباط با دانشجویان کم شنوا

برگزار شد،اعلام کرد

امسال، با همکاری مشترک گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ، کمیته مطالعات ناشنوایی و کم شنوایی مرکزتحقیقات

توانبخشی اعصاب اطفال  و انجمن دانشجویی روانشناسی و آموزش کودکان استثناییِ دانشگاه علوم بهزیستی،

مرکز فرانک  و انجمن احیای و انجمن احیای شنوایی ایران ( جوانان کاشت حلزونی) ،

درحال برگزاری پویشی برای آگاهسازی جامعه به اهمیت مداخله زودهنگام برای شیرخواران کم شنوا و ناشنوا هستیم.

این کمپین(پویش) بصورت مردمی و مجازی اداره میشود وفقط یک روز بصورت حضوری نیز دردانشگاه علوم بهزیستی برگزار میشود.

بروشورها و تصاویری درمورد مداخله زودهنگام تهیه و درفضای مجازی به اشتراک گذاشته شده است.

ازهمه مراکز، موسسات، انجمنها و افراد دعوت به همکاری و پیوستن به این کمپین میشود.و درصورت همکاری درتمام بروشورها و تصاویرکمپین، لوگویشان قرارداده میشود.

از هر هزار کودکی که به دنیا می آید، سه الی شش کودک ، ناشنوا هستند.این آمار در همه جهان یکسان است.درکشورما هم همین طور است.به گفته این استاد دانشگاه ،

کم شنوایی میتواند اثرات بسیار سویی بر زبان و گفتار و یادگیری های فرد برجای گذارد. درسالهای اخیر تحقیقات زیادی درمورد ناشنوایی انجام شده است وعلم دنیا درمورد ناشنوایی پیشرفت های زیادی کرده است..

براساس تحقیقات، عامل اصلی موفقیت کودکان ناشنوا و کم شنوا، تشخیص و مداخله زودهنگام( ازبدوتولد) است..

و نوع روش ارتباطی کودک ناشنوا و کم شنوا براساس نیازهای او و" به انتخاب خانواده "است

هیچ روش آموزشی یا ارتباطی مزیتی بردیگر روشها ندارد( منظور ،زبان اشاره یا زبان گفتاری یاهردو است).

آنچه مهم است "زمان مداخله "  است و اینکه همه اصول دهگانه مداخله زودهنگام

5سال پیش ( سال ۲۰۱۴ میلادی)باحضور تعداد زیادی از اندیشمندان، موسسات توانبخشی کودکان ناشنوا، انجمنهای علمی و والدین و ناشنوایان پیشرو دراین حوزه  درکنفرانسی به دور هم جمع شدند و با همفکری و با استاد به انبوهی از بررسی های مبتنی برشواهد، بیانیه ای جهانی درمورد آموزشها و مداخلات زودهنگام لازم برای کودکان ناشنوا و کم شنوا تهیه کردند. این بیانیه را همه انجمنها و موسسات معتبر جهان امضا کردند که به آن

"اصول بالینی مداخله زودهنگام خانواده محور برای کودکان ناشنوا و کم شنوا " می گویند.

براساس تحقیقات و با نظر به این بیانیه،

اگر کودکان ناشنوا در بدو تولد (نوزادی )تشخیص داده شوند و براساس اصول علمی آموزش داده شوند،درست مانند افراد شنوا میتوانند بخوانند و بنویسند و زبان داشته باشند ، تحصیل کنند وبه همه پتانسیلهای دیگر خود عینا مانند کودکان شنوا دست یایند.....

به این آموزشها از سن نوزادی، "مداخله زودهنگام " میگویند

پیامهای پویش مردمی مداخله زودهنگام کم شنوایی بمناسبت هفته جهاني ناشنوایان ۱۳۹۸

شنوايي فرزندتان را چك كنيد::

مداخله زودهنگام براي كودكان ناشنوا يا کم شنوا لازم است.

بعنوان يك والد موارد را بدانيد:

مداخله زودهنگام میتواند از اثرات عمیق كم شنوايي بر رشد كودك جلوگیری کند.

همه کودکان کم شنوا میتوانند زبان بیاموزند .اگر:

بدو تولد تشخیص داده شوند و بلافاصله سمعک بگیرند و توانبخشی آنها به شیوه صحیح آغاز شود

غربالگری شنوایی نوزادان یک فرصت است اما لزوما پیامدهای مطلوب را تضمین نمیکند.دسترسی بموقع به مداخله زودهنگام با کیفیت جز مهم یک نظام موفق برای کودکان کم شنواست.

دسترسی بموقع کودک کم شنوا به خدمات مداخله ای(توانبخشی ) بمعنای ارجاع به بخش مداخله ظرف " دوروز پس ازتایید کم شنوایی" توسط شنوایی شناس وشروع ارائه خدمات ( پس از ارزیابی های اولیه و نوشتن برنامه انفرادی برای شیرخوار)حداکثر ظرف " ۴۵روز "است.

پس از غربالگری و تایید کم شنوایی ،لازم است یک فرد هماهنگ کننده خدمات مداخله زودهنگام با خانواده تماس بگیرد..

این فرد لازم است واجد صلاحیت بوده و احاطه کامل به روند رشد کودک و نیازهای آموزشی کودک و حمایتهای عاطفی از خانواده داشته باشد و بتواند پاسخگوی تمامی سوالات و دغدغه های خانواده باشد.

والدين لازم است آگاه باشندکه مداخله زودهنگام براي كودكان ناشنوا و کم شنوا، برای همه کودکان به یک شکل وبایک روش نيست

نوع خدمات و رویکرد ارتباطي كه كودك دريافت ميكند بستگي به نيازهاي خاص و فردي آن كودك و خواست خانواده دارد.

مدیرگروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تاکید کرد

تمامی کودکان کم شنوا یک شکل نیستند.

بعضی از کودکان ممکن است دقیقا شبیه به کودکان عادی به نظر برسند و مانند آنها رفتار کنند.

یکی از رایج ترین تصورات اشتباه در مورد کم شنوایی این است که فکرمیکنند فرد کم شنوا یا ناشنوابراحتی قابل شناسایی اند.

چرا که معمولا یا از زبان اشاره استفاده میکنند، یا سمعک و یا دستگاه کاشت آنها قابل مشاهده است و یا در شنیدن صدا و گفتار مشکل دارند.

اماباید توجه داشته باشیم که تمامی افرادی که کم شنوا/ ناشنوا هستند شبیه به هم نیستند. به خصوص کسانی که مداخلات به موقع و درست را دریافت کرده اند. این افراد معمولا شبیه به کسانی هستند که اصلا آسیب شنوایی ندارند.زیرا کودکان کم شنوا و ناشنوا با دریافت بموقع سمعک و درصورت نیاز کاشت حلزون، و با مداخله توانبخشی زودهنگام غالبا صحبت میکنند،بندرت اززبان اشاره اسفاده میکنند و مشکل شنوایی آنها قابل مشاهده نیست.

با مداخله زودهنگام و استفاده از روشهای شنیداری همه کودکان کم شنوا قادرخواهند بود مانند کودکان شنوا حرف بزن این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد برای كودك ناشنوا يا كم شنوا در خدمات مداخله زودهنگام رویکردهای متفاوتی میتواند بکار رود. نوع رویکرد مورداستفاده برای هرکودک کم شنوا یا ناشنوا بستگی به نیازهای او دارد و والدین حق دارنددراین خصوص تصميم بگيرند.

این روشهاي ارتباطي عبارتند از:

رویکرد شنیداری كلامي(ارتباط فقط وفقط ازطریق شنیدن و گفتار)

رویکرد شنیداري-شفاهي(ارتباط ازطریق شنیدن و گفتار و لب خوانی و دیدن چهره)

گفتارنشانه دار( ارتباط ازطریق شنیدن و گفتار با دیدن سرنخ های دیداری ازصداها)زبان اشاره(هرنوع زبان اشاره):ارتباط ازراه اشاره های دستیرويكرد دوزبانه( استفاده همزمان هم اشاره و هم گفتار)بیشتر مادران کودکان کم شنوا و ناشنوا، اولین فرد ناشنوایی که درزندگی شان دیده اند، فرزند خودشان بوده است زیرا بیش از ۹۷٪ موارد، کودکان ناشنوا والدینی شنوا دارند.از این رو افزایش آگاهی جامعه نقش حائز اهمیتی در موفقیت کودکان ناشنوا دارد.

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفالکتابخانه
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences