• پویش ارتقا آگاهی جامعه
  پویش ارتقا آگاهی جامعه از کم شنوایی

 • رونمایی از راهنما بالینی مداخله زود هنگام
  11

 • نشست مداخله زودهنگام
  نشست مداخله زودهنگام، 9 تیرماه 1397 برگزار شد.

 • کمپین آگاه سازی دانشگاه ها از کاشت حلزون و کم شنوایی
  به مناسبت هفته ناشنوایان کمپینی با عنوان "کمپین آگاه سازی دانشگاه ها از کاشت حلزون و کم شنوایی" در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد .

چهارشنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی
 

کمیته تحقیقات ناشنوایی / کم شنوایی مرکزتحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال از سال 1395 با هدف ارتقا تحقیقات و آموزش  در حوزه ناشنوایی / کم شنوایی آغاز به کار کرد.رییس کمیته  دکترگیتامولّلی، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی می باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر باما تماس بگیرید:

deaf.hhrc@gmail.com

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفالکتابخانه
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences